Con kê bê tông V1 15/20mm

Hướng dẫn sử dụng:
– Sử dụng để kê thép sàn lớp dưới
– Lớp bê tông bảo vệ thép có chiều dày 15-20mm
– Phù hợp cho sàn có chiều dày từ 10-12cm
– Khoảng cách kê 55-60 cm/con
– Sau khi buộc xong thép sàn lớp dưới mới tiến hành kê
– Kê vào thanh thép dưới, vị trí giao nhau giữa 2 thanh thép

Mời bạn đánh giá