Con kê bê tông H8 – Kê sàn thép lớp trên

Hướng dẫn sử dụng:
– Sử dụng kê thép sàn lớp trên
– Thép lớp trên được nâng lên từ 8 cm so với mặt sàn
– Phù hợp cho sàn có chiều dày từ 12-13cm
– Khoảng cách kê 70-80cm/con
– Sau khi buộc xong thép mới tiến hành kê
– Kê vào thanh thép dưới, vị trí giao nhau giữa 2 thanh thép

con ke be tong h8 - Con kê bê tông H8

Mời bạn đánh giá