Con kê bê tông H7 – Kê sàn thép lớp trên

Hướng dẫn sử dụng:
– Sử dụng kê thép sàn lớp trên
– Thép lớp trên được nâng lên từ 7 cm so với mặt sàn
– Phù hợp cho sàn có chiều dày từ 11-12cm
– Khoảng cách kê 70-80cm/con
– Sau khi buộc xong thép mới tiến hành kê
– Kê vào thanh thép dưới, vị trí giao nhau giữa 2 thanh thép

Mời bạn đánh giá